logo

O mně

Insolvenční kancelář JUDr. Olgy Staňkové, LL.M., MBA, byla založena v roce 2010 s cílem zajišťovat veškeré činnosti související s výkonem funkce insolvenčního správce. JUDr. Olga Staňková, LL.M., MBA, získala ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR v roce 2010 osvědčení pro výkon funkce insolvenčního správce.